TÄNAPÄEVASED
SOOJUSTUSLAHENDUSED

Teostame töid üle Eesti!

MEIE TEENUSED

20 aastat

ehitusvaldkonna kogemust

95%

klientidest soovitab

Kvaliteet

sertifitseeritud materjalid

Spetsialistid

väljaõppinud töömehed

KLIENDID SOOVITAVAD

A Tambur
Read More
Te tegite meie Sillaotsa majale seinte PUR vahu soojustuse ja katuse aluse soojustuse puistevillaga. Ja juba täna on selge, et see oli meie parim otsus teilt võtta see töö. Maja ei ole kunagi nii mugavalt tundunud aastast 1968 mil see sai valmis. Me oleme ääretult rahul tulemusega. Seal on olnud palju tuuliseid päivi aga tuult enam ei kuule ainult siis kui aken lahti. See on harjumatu. Ühel päeval sadas kogu päeva vihma tahtsime vanast harjumusest teha ahju tuld kuna läheb niiskeks ja külmaks, hoidsime end tagasi ja midagi sellist ei juhtunud. Hommikul ärgates oli tunne nagu keskküttega majas. Olge tublid ja kõike head Teile!
Erko
Read More
Tänan meeldiva koostöö eest! Nii mõnigi käis teie kontakti küsimas.
OÜ Jarnet
Read More
Tegite meil Tähe 3a vundamendi soojustamist PUR vahuga. Kokkulepped pidasid paika ja kõik sujus väga hästi. Plaanime kõik soojustamise alased tööd edaspidi teie käest võtta.
Anu Raja
Read More
Täname kiire reageerimise eest ning paindlikkuse eest hinnaläbirääkimistel. Juba peale esimest paigalduspäeva, kui paigas oli alles esimene kiht PUR vahtu, oli maja kohe palju soojem ja kütte võis maha keerata. Töömehed olid asjalikud ja tundsid oma tööd. Täname veelkord!

VÕTA ÜHENDUST!




  K.K.K.

  Üldisemates küsimustes kasutage meie kontakti vormi. Hinnapakkumise saamiseks kasutage hinnapäringu vormi. Mida täpsemad ja põhjalikumad andmed hinnapäringus esitate, seda vähem lisaküsimusi meil tekib ja seda täpsema hinnapakkumise saame Teile koostada. Täpsed algandmed on ka vajalikud selleks, et lõpphind saaks võimalikult täpne ja ei muutuks töö teostamisel.  Kuigi hinnapakkumise koostamine, objekti ülevaatus ja konsultatsioon on meie poolt tasuta, siis on võimalik e-posti teel anda edasi piisavalt informatsiooni (mahud, fotod), et hoida kokku kulusid ja aega objektide ülevaatamise asemel. Keerukamatel juhtudel või suuremahulistel töödel tuleme ise vajadusel objektile ülevaatust teostama ja mõõtma. Võimalusel lisa alati fotosid kirjelduse ilmestamiseks!

  Hinnapakkumine sisaldab materjali, paigaldust ja transporti, va juhul, kui pakkumises on välja toodud teisiti.
  Hinnapakkumine sisaldab järelkoristust ja utiliseerimist, va juhul, kui pakkumises on välja toodud teisiti.
  Võimalikud vajalikud katmistööd ei sisaldu hinnas ja nende teostamine kliendi poolt või meie poolt lisatööna, toimuvad vastastikuse kokkuleppe alusel objektipõhiselt.
  Hind sisaldab tööde teostamist kuni 3m kõrgusel. Suuremate kõrguste korral kui 3m, on paigalduseks vajalik telling või tõstemehhanism, selle hankimine ja kulu jagatakse vastastikuse kokkuleppe alusel objektipõhiselt.
  Hind ei sisalda eeltöid nagu, korstna isoleerimine, käiguteed, tuulesuunajad, tõsted ja kraed. Neid töid on võimalik tellida lisatööna eraldi hinnapakkumise alusel.
  PUR vahu lõikamine ja freesimine, karkassi vahu jääkidest puhastamine on hinnas, kui pakkumises ei ole välja toodud teisiti.

  Olulised mahud hinnapakkumise koostamiseks on soojustatava pinna pindala (m2) ja kihi paksus (mm). Mõõta tuleb sisse kõik pinnad, kuhu soojustusmaterjali läheb. Täpsed mahud on vajalikud selleks, et pakkumise lõpphind ei muutuks või muutuks võimalikult vähe, peale tööde teostamist ja meiepoolset objekti mõõtmist. Kliendi antud mahtude alusel me koostame pakkumise ja arvestame ka kaasa võetavate materjalide kogused. Võimalusel on meil kaasas ka väike lisamaterjali varu olukorraks, kui mahud peaks muutuma.
  Juhiseid mõõtmisteks:
  puistevilla paigaldusel laepeale, tuleb mõõta laepealse kogupind, kuhu vill läheb. Projektist võetud suletud netopind on alati väiksem, kuna vill läheb ka müüride peal.
  puistevilla paigaldusel on oluline ka kihi paksus, kuna sellest sõltub villa tihedus kg/m3 kohta ja sellest ka hind
  karkassi, ferme, kommunikatsioone mahtudest maha ei arvestata
  Lisatöö korstna isoleerimise puhul vaja teada köetavate korstnate arvu ja mõõte, fotod korstnatest
  Lisatöö tuulesuunajate paigaldamisel vaja teada tuulesuunajate kogupikkust (jm), fotod katuse ja laepealse kokkusaamiskohast
  Lisatöö tõsted ja luugikraed, luugi mõõdud, tõstete pikkused, fotod paigalduskohtadest
  Lisatöö käigutee, soovitud laius ja pikkus, fotod paigalduskohast.

  Puistevilla paigaldusel laotisena horisontaalpinnale, näiteks laepeale, peavad enne villa paigaldust olema veetud kõik kommunikatsioonid. Köetavad korstnad peavad olema isoleeritud 100mm tuletõkkevillaga (näiteks PAROC FPS 14), vähemalt 100mm kõrgemale tulevasest puistevillakihi paksusest. Kui on katuseluuk või korsten, kuhu ligi on vaja pääseda ka peale puistevilla paigaldust, siis selleks on vajalik paigaldada käigutee. Kui katusekonstruktsioon seda vajab, siis peavad olema paigaldatud ka tuulesuunajad. Peale puistevilla paigaldust ei ole võimalik enam laepeal liikuda, nii kahjustad soojustuskihti ja tekitad külmasillad.
  Kinnistesse konstruktsioonidesse paigaldatakse puistevill tihendatud täitmise meetodil – näiteks seinad, laed ja vahelaed, kaldpinnad. Sellisel juhul tuleb arvestada kuni 1,6 korda suurema materjali kuluga ja päringut tehes tuleb see kindlasti välja tuua, et tegemist on suletud konstruktsiooni tihendatud täitmisega. Paigalduseks vajalike avade tegemine ja sulgemine kinniste konstruktsioonide puhul, ei ole hinnas, va juhul, kui pakkumises on välja toodud teisiti.
  Puistevilla paigalduseks vajalik objektil tööstusvool, minimaalselt 3x10A C10 kaitsme läbi. Voolu puudumisel tuleb see eraldi täpsustada, et paigaldus on vajalik teostada generaatoriga.

  Tselluvill paigaldatakse märjalt liimiseguga karkassi vahele. Heaks nakkumiseks peab pind olema puhas ja kuiv. Hea tulemuse saamiseks peaks karkass olema vertikaalne ja sammuga mitte rohkem 600mm. Teatud juhtudel on vaja lisada põhikarkassile horisontaalseid vahetalasid villa lisatoestuseks.
  Tselluvilla märgpaigaldust ei saa teostada tugevama tuule või vihmaga. Kui ei ole muud varianti ja paigalduspäeval satub olema tuul või vihm, siis on kliendi kohustus kaitsta soojustatavaid pindasid ja paigaldusspetsialisti ilmastiku eest – näiteks kiled ümber tellingu, koormakate katuselt üle tellingu jne.

  Paigaldatud märgtselluvilla kihti tuleb kaitsta tuule, vihma ja vibratsiooni eest kuni kuivamiseni ja tuuletõkkega katmiseni, et see ei saaks kahjustada.

  Pinnad, mis ei tohi villa- ja liimiseguga kokku saada, peavad olema kaetud ennem paigalduse algust – näiteks avatäited, tuulekast, katuse serv, vihmaveerennid jne.
  Puistevilla märgpaigalduseks vajalik objektil tööstusvool, minimaalselt 3x10A C10 kaitsme läbi. Voolu puudumisel tuleb see eraldi täpsustada, et paigaldus on vajalik teostada generaatoriga.

  Enne PUR vahu paigaldust peavad olema veetud kõik kommunikatsioonid, mis jäävad vahu sisse. Juhtmed ja muu kinnitatud konstruktsiooni külge, rippuvad ja lahtised juhtmed segavad paigaldust ja kannatada võib paigalduse kvaliteet. Juhtmed ja muu, mis tuleb paigaldatud vahust välja, ei ole hea kinnitada kohe karkassi külge, vaid pigem kahe karkassi vahele. Siis on väiksem oht, et juhtmed võivad viga saada, kui vahukihti on vaja lõigata/freesida ja karkassi vahu jääkidest puhastada.

  Ruumid peavad olema puhtad ja tühjad, ainult nii saame PUR vahust tekkivad jäägid korralikult koristada ja kaasa võtta. PUR vahu paigaldusvoolikud, millega spetsialist liigub ja töötab, on rasked, kohmakad ja hinnalised. Lisaks kasutab paigaldaja kaitsevahendeid, mis piirab nähtavust ja ümbruse tunnetamist. Ehitusmaterjalid, teravad esemed, kinnitusvahendid jms selline võib kujutada ohtu nii voolikutele kui paigaldusspetsialistile. Lisaks võivad need segada ruumis tellingu või pukiga liikumist ja kannatada võib paigalduse kvaliteet.
  Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad.
  Pinnad, avatäited, seadmed ja muu, mida ei ole võimalik ruumist ära viia ja mida vahupritsmed kahjustada võivad, peavad olema kaetud ennem PUR vahu paigaldustööde algust.
  PUR vahu paigalduse ja järeltööde (lõikamine, freesimine) ajal objektil siseruumis viibivad isikud peavad kandma kaitsevahendeid. Peale paigalduse lõppu, ruume tuulutada 24-48h.
  PUR vahu paigalduseks vajalik seadmetele minimaalselt 3x16A C16 kaitsme läbi. Loe rohkem punktist, 10. Mis vool on vajalik objektil paigaldusseadmetele.

  Paigaldussõidukile peab olema vaba ja turvaline ligipääs hoone kõrvale. Nii puistevilla kui PUR vahu paigaldusseadmete voolikud on piiratud pikkusega ja soojustatavale hoonele võimalikult lähedale saamine on vajalik, palume sellega arvestada. Paigaldusspetsialistid teevad oma tööd ja liiguvad ringi kaitsevahendites, mis teeb ümbruse tajumise keerulisemaks. Nende teele jäävad takistused võivad seada ohtu neid ja paigaldusseadmete voolikuid. Sageli on vaja liikuda ringi tellinguga ja sellekski peab olema puhas ja takistustevaba pind.
  Kõik vajalikud eeltööd (korstna isoleerimine, tuulesuunajad, käiguteed, tõsted ja kraed, katmised) peavad olema teostatud tellija poolt ennem soojustuse paigaldust, va juhul kui need tööd on tellitud lisatööna meilt.
  Veendu ka, et sul on olemas vajalik vooluvarustus. Vt 10. Mis vool on vajalik objektil paigaldusseadmetele.

  Kasutame oma töös ainult kvaliteetseid ja sertifitseeritud materjale. Sertifikaatide soovi korral, andke sellest meile teada.

  Vundamendi soojustamisel peab olema lahti kaevatud vähemalt 1m seinast eemale ja soovitud soojustuse sügavusele. Vundament ja sokkel tuleb pesta survepesuriga ja lasta ära kuivada ennem PUR vahu paigaldust. Kui sokkel kaetakse hiljem plaadiga, siis kinnitamiseks vajalik karkass peab olema paigas ennem PUR vahu paigaldust. Aknad, soojuspumpade väliosad, fassaad (1,5m kõrguselt) ja muud, mida vahupritsmed kahjustada võivad, peavad olema kaetud ennem PUR vahu paigaldust. Paigalduse ajal ei tohi hoone ümber olla sõidukeid või muud, mida vahupritsmed kahjustada võivad.

  Puistevilla ning tselluvilla märgpaigalduseks on vajalik minimaalselt 3x10A C10 kaitsme läbi.
  PUR vahu paigalduseks vajalik seadmetele minimaalselt 3x16A C16 kaitsme läbi.
  Oluline, kõik 3 faasi peavad olema võrdse pingega, neutraal ja maandus peavad olema olemas ja ei tohi kilbis olla omavahel kokku ühendatud. Vastasel juhul võivad paigaldusseadmete elektroonikad viga saada ja meil on õigus nõuda kliendilt seadmete vigastustega tekkinud kulude hüvitamist.
  Vajadusel saame kasutada generaatorit, voolu puudumine tuleb eelnevalt kokku leppida ja generaatoriga seotud kulud lisanduvad arvele.

  MEIE KOOSTÖÖPARTNERID